Pojednostavljena Forex trgovina

Forex je mreža za trgovanje novčanim valutama. To je najveće finansijsko tržište na svetu i procenjeno je da ima dnevni promet od 1,9 milijardi dolara. Ovaj promet je veći od bilo kog svetskog tržišta akcijama za bilo koji dan.

Forex tržište nema fiksnu razmenu. Forex tržište se smatra otvorenim tržištem (OTC). Ono je kompletno virtualno i trgovina se obavlja putem telefona ili interneta. Do pre 10 godina forex tržište je bilo rezervisano samo za velike finansijske institucije. Sada se neprestano povećava broj individualnih trgovaca (trejdera) zahvaljujući velikom uticaju interneta, a takođe se povećava i broj online brokera koji trguju na ovoj mreži.

Valutama se uvek trguje u paru. Tipičan par je na primer EUR/USD (evro sa dolarom). Prva valuta predstavlja bazu. Druga valuta predstavlja valutu kojom se trguje. Taj par se čita ovako: broj jedinica potreban drugoj valuti da bi se kupila jedna jedinica prve valute. Na primer ako hoćete da kupite navedeni par to znači da Vi zapravo kupujete evre, a istovremeno za tu vrednost prodajete dolare. Ako se par prodaje onda se dešava obrnuto: zapravo prodajete evre, a za tu vrednost kupujete dolar. Ovo možda zvuči zbunjujuće, ali to zapravo treba posmatrati na sledeći način: kupovinom jedne valute Vi prodajete drugu. Ako mislite da će evro rasti u odnosu na dolar onda bi trebali da kupujete par EUR/USD. Ako mislite da će evro padati prema dolaru onda prodajete par EUR/USD.

Kada vidite forex kvote zapazićete dva broja. Za ovaj naš primer uzmimo 1.2350/1.2355. Prvi broj (1.2350) je ponuđena cena i to je cena koju su trgovci spremni da plate da bi kupovali evro umesto dolara. Drugi broj (1.2355) je ponuđena cena koju trgovci nude da prodaju evro za dolare. Razlika između ove dve cene se zove SPREAD. Za većinu valuta ona je između 2 i 5 pips-a.

Pip je najčešća oscilacija valute. Na primer: ako se u našem paru promene kvote sa 1.2350 na 1.2351 onda kažemo da je to 1 pip. Pip se gleda na poslednjoj decimali u kvoti. Većina valuta ima kvotu na 4 decimale. Izuzetak je jen (YEN), čije su kvote na 2 decimale, na primer 139.41. Primer upotrebe: ako forex trgovac kaže da se evro popeo 20 pipa protiv dolara to znači da treba dodati 20 poena ili 20 sabrati sa prvom kvotom para EUR/USD. Termin pip je vezan isključivo za forex tržište.

Na forexu se uglavnom trguje u lotovima (lot). Standardna veličina jednog lota je 100 000 dolara. U novije vreme uveden je i mini lot od 10 000 dolara koji postaje sve popularniji.

Mini nalog može se otvoriti sa 300 dolara kod većine brokera. Uglavnom forex brokeri za trgovinu traže barem 1% rezervisanih finansija. To znači da biste kontrolisali 1 mini lot od 10 000 dolara Vama treba najmanje 100 dolara na nalogu. Ako se valuta poveća za 1% i trgovali ste jednim mini lotom onda ćete zaraditi 100 dolara, odnosno 100% vašeg uloga.

Forex trgovina je veoma zahtevna i savetuje se novim trejderima da što duže trguju sa mini nalogom ili virtualnim nalogom, pa tek kada steknu dovoljno iskustva pređu na veće novčane svote. Na primer: koristite mini lot sve dok ne napravite prvu zaradu od 100 dolara, onda povećajte trgovinu na 2 mini lota, i tako dalje.


Forex trgovina postaje sve više popularna jer se u njoj trguje sa početnim novčanim ulozima koji mogu biti mnogo manji nego što to zahtevaju ostala tržišta, što čini učenje osnovama trgovine znatno jednostavnijim i sigurnijim.